Legater og fond

Oswald og Else Søbergs Stiftelse

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene som Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser jobber med. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år.

Les vedtektene for Oswald og Else Søbergs stiftelse her

Nils og Edith Haaves Stiftelse

Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene som Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser jobber med. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år.

Les vedtekter for Nils og Edith Haaves stiftelse her

Vil du vite mer?

Send oss en e-post eller ta kontakt på telefon 64 85 60 00