Legater og fond

Stiftelsen Frambu har ansvar for følgende legater og fond:

  • Oswald og Else Søbergs Stiftelse 
    Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene som Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser jobber med. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år.
    Vedtekter for Oswald og Else Søbergs stiftelse
  • Nils og Edith Haaves Stiftelse 
    Stiftelsens formål er å gi økonomisk støtte til enkeltbrukere under 25 år som har en av diagnosene som Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser jobber med. Søknadsfrist er 1. oktober hvert år.
    Vedtekter for Nils og Edith Haaves stiftelse

Vil du vite mer?
Ytterligere informasjon kan fås ved å sende oss en e-post eller ta kontakt med oss på telefon 64 85 60 00.