Etterlyser kunnskapsløft om barnepalliasjon

Bilde av et barn som maler med fingermaling

«Forskning viser at barnepalliativ omsorg bidrar til at barna lever lenger – og bedre», skriver Leve Nå-overlege Ellen Annexstad i en kronikk om behovet for mer kunnskap om hva barnepalliasjon innebærer.

Du kan lese hele kronikken her:
Vi trenger å løfte kunnskapen om barnepalliasjon