Sjelden strategi for livsviktig kunnskap

Foto av Kristian E. Kristoffersen

Sjelden strategi for livsviktig kunnskap

Hvis en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser skal få betydning for oss som har skoen på, må strategiarbeidet forankres tydelig i et livslangt behov for ulike tjenester – og at pårørende og fagfolk på tvers av profesjoner inkluderes.

Det skriver Frambus direktør Kristian E. Kristoffersen i en kronikk i Dagens Medisin 25. november 2019. Du kan lese hele teksten her:
Sjelden strategi for livsviktig kunnskap