Tidligere styremøter

Styret har hatt følgende møter i 2024

  • Det har ikke vært noen styremøter så langt i år