Kommende styremøter

Styret i Stiftelsen Frambu har fire ordinære styremøter pr år.

Neste møte er i mars

Styret møtes deretter i juni, september og desember 2024

Saksliste for møtene legges ut her ca en uke før møtet