Styret i Stiftelsen Frambu

Fra 1. januar til 31. desember 2024 består styret i Stiftelsen Frambu av følgende representanter:

Varamedlemmer i styret:

  • Tor Erik Heyerdal Nyquist (Beitostølen Helsesportssenter)
  • Tone Lisbeth Mørk (tidligere direktør i Statped)
  • John Berg-Jensen (Brukerrepresentant)
  • Grethe Lind (Brukerrepresentant)
  • Gro Trae (Ansattrepresentant)
  • Karsten R. Barton (Ansattrepresentant)

Har du innspill til Frambus styre?

Innspill til styret kan meldes via Frambus direktør eller via brukerrepresentantene i styret. Du finner kontaktinformasjon her:

Kristian E. Kristoffersen (Direktør)
Telefon: 64 85 60 00
E-post: krk@frambu.no

Berit Otterlei (Brukerrepresentant)
Telefon: 993 90 297
E-post: berit.otterlei@prader-willis.no

Kari Velsand (Brukerrepresentant)
Telefon: 977 49 800
E-post: kari-velsand@gmail.com

Styremøter

Styret møtes fire ganger pr år.
Se oversikt over kommende og tidligere møter og saker her: