Bildet viser en gruppe unge voksne som går på tur mot en fjelltopp, mens tre stykker hviler seg litt på veien

Fjellcamp

Stiftelsen Frambu arrangerer i samarbeid med Frambus Venner en fjellcamp for personer med sjeldne diagnoser mellom 20 og 60 år. Campen holdes på Rondeheim ved Høvringen. Her får deltakerne gjøre seg erfaringer med typiske aktiviteter knyttet til norsk fjellandskap og natur sammen med andre i liknende situasjon. 

Gjennomføring forutsetter ekstern finansiering.

  • Fjellcamp 2017 ble arrangert i samarbeid med Rondeheims venner og Stiftelsen Sophies Minde fra 7. til 11. august 2017
  • Fjellcamp 2018 ble arrangert i samarbeid med Rondeheim fra 13. til 17. august 2018
  • Fjellcamp 2019 ble arrangert i samarbeid med Rondeheim fra 12. til 16. august 2019
  • Fjellcamp 2020 ble avlyst på grunn av korona-pandemien
  • Fjellcamp 2021 ble avlyst på grunn av manglende finansiering

Les mer om Fjellcamp hos Frambus Venner