Hva gjør Stiftelsen Frambu?

Stiftelsen driver for tiden følgende aktiviteter:

Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Stiftelsens hovedvirksomhet er å drive landets største kompetansesenter for sjeldne diagnoser. Senteret gir et landsdekkende og tverrfaglig tilbud til personer med sjeldne diagnoser i alle aldre og deres pårørende og tjenesteytere. Senteret drives på oppdrag fra Helse Sør-Øst og er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser.

Bilde av Frambus lokaler med bakke med hvitveis foran

Leve NÅ – Enhet for samhandling, livskvalitet og lindring

Stiftelsen fikk sommeren 2020 prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å etablere og drive en lindrende enhet. Denne skal gi tilbud til familier med barn og unge med behov for palliasjon og deres tjenesteytere og utvikles i nært samarbeidet med lokalt tjenesteapparat.

Jente som ligger i gyngeseng

Søskenprosjektet SIBS

Stiftelsen har i mer enn femti år vært opptatt av søsken som pårørende. De siste årene har vi utviklet en modell for å snakke med søsken til barn med nedsatt funksjonsevne, i samarbeid med Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Denne kalles SIBS.

Bilde som viser en tenåring som bærer et ynge søsken på ryggen ute i hagen