Foto av Frambus direktør Kristian E. Kristoffersen

I arbeidet med å formidle kunnskap om sjeldne diagnoser blir digitale verktøy og arbeidsmåter stadig viktigere for å nå ut til hver krok av landet vårt. Digitalt kunnskapsarbeid kan dermed bidra til et likeverdig tilbud […]

Read More…