Sjeldne diagnoser trenger digital kunnskapsformidling

Foto av Frambus direktør Kristian E. Kristoffersen

Sjeldne diagnoser trenger digital kunnskapsformidling

I arbeidet med å formidle kunnskap om sjeldne diagnoser blir digitale verktøy og arbeidsmåter stadig viktigere for å nå ut til hver krok av landet vårt. Digitalt kunnskapsarbeid kan dermed bidra til et likeverdig tilbud for personer med sjeldne diagnoser.

Det skriver Frambus direktør Kristian E. Kristoffersen i en kronikk som ble publisert i Dagens Medisin 27. februar 2023.

Du kan lese hele teksten her:
Sjeldne diagnoser trenger digital kunnskapsformidling