Barnepalliative tilbud i fare

Bilde av to barn som ligger på en madrass og hviler

Barnepalliative tilbud i fare

Barnepalliasjonstilbudet i Norge bør styrkes. Derfor er det bra at barn og unge i palliasjon skal få et bedre offentlig tilbud fremover. For å finansiere dette, vil regjeringen imidlertid kutte 30 millioner fra tilskuddspotten til frivillige og ideelle aktører på feltet. Det vil svekke disse delene av barnepalliasjonstilbudet betydelig, advarer Leve NÅ, Frambu og Nordre Aasen om i et debattinnlegg i Dagens Medisin.

Du kan lese hele innlegget her:
Gode barnepalliative tilbud i fare