Den norske sjeldenstrategien – og det helhetlige ansvaret

Foto av Kristian E. Kristoffersen

Den norske sjeldenstrategien – og det helhetlige ansvaret

Norge har mistet noe vesentlig på veien mot en nasjonal strategi for sjeldne diagnoser – ved at det helhetlige ansvaret ikke tegnes klart nok opp.

Det skriver Frambus direktør Kristian E. Kristoffersen i dette debattinnlegget i Dagens Medisin 26. februar 2021.

Du kan lese hele innlegget her:
Den norske sjeldenstrategien – og det helhetlige ansvaret